VMF là gì? Nghĩa của từ vmf

VMF là gì?

VMF“Variable Message Format” trong tiếng Anh.

VMF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VMF“Variable Message Format”.

Variable Message Format: Định dạng thông báo biến.

Một số kiểu VMF viết tắt khác:

Marine Fighting Squadron of the United States Marine Corps: Phi đội chiến đấu trên biển của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của VMF

VMF có nghĩa “Variable Message Format”, dịch sang tiếng Việt là “Định dạng thông báo biến”.