VMS là gì? Nghĩa của từ vms

VMS là gì?

VMS“Vendor Management System” trong tiếng Anh.

VMS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VMS“Vendor Management System”.

Vendor Management System: Hệ thống quản lý nhà cung cấp.

Một số kiểu VMS viết tắt khác:

Vertical Marketing System: Hệ thống tiếp thị dọc.

Visitor Management System: Hệ thống quản lý khách truy cập.

Giải thích ý nghĩa của VMS

VMS có nghĩa “Vendor Management System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống quản lý nhà cung cấp”.