VNIR là gì? Nghĩa của từ vnir

VNIR là gì?

VNIR“Visible and Near InfraRed” trong tiếng Anh.

VNIR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VNIR“Visible and Near InfraRed”.

Visible and Near InfraRed: Hồng ngoại nhìn thấy và gần.

Giải thích ý nghĩa của VNIR

VNIR có nghĩa “Visible and Near InfraRed”, dịch sang tiếng Việt là “Hồng ngoại nhìn thấy và gần”.