VNM là gì? Nghĩa của từ vnm

VNM là gì?

VNM“Vinamilk” trong tiếng Việt, “Vietnam” trong tiếng Anh.

VNM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VNM“Vinamilk”, “Vietnam”.

Vinamilk.

Vietnam: Việt Nam.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của VNM

VIỆT NGỮ.

VNM có nghĩa “Vinamilk” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

VNM có nghĩa “Vietnam”, dịch sang tiếng Việt là “Việt Nam”.