VOR là gì? Nghĩa của từ vor

VOR là gì?

VOR“VHF Omnidirectional Ranging” trong tiếng Anh.

VOR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VOR“VHF Omnidirectional Ranging”.

VHF Omnidirectional Ranging: Phạm vi đa hướng VHF.
VHF: Tần số rất cao.

Một số kiểu VOR viết tắt khác:

Voice of Russia: Đài tiếng nói nước Nga.

Giải thích ý nghĩa của VOR

VOR có nghĩa “VHF Omnidirectional Ranging”, dịch sang tiếng Việt là “Phạm vi đa hướng VHF”.