VOX là gì? Nghĩa của từ vox

VOX là gì?

VOX“Voice-operated oscillator” trong tiếng Anh.

VOX là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VOX“Voice-operated oscillator”.

Voice-operated oscillator: Bộ chuyển đổi hoạt động bằng giọng nói.

Một số kiểu VOX viết tắt khác:

Venus Origins Explorer: Thám hiểm nguồn gốc sao kim.
Tên của một nhiệm vụ quỹ đạo.

Giải thích ý nghĩa của VOX

VOX có nghĩa “Voice-operated oscillator”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ chuyển đổi hoạt động bằng giọng nói”.