VPWS là gì? Nghĩa của từ vpws

VPWS là gì?

VPWS“Virtual Private Wire Service” trong tiếng Anh.

VPWS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VPWS“Virtual Private Wire Service”.

Virtual Private Wire Service: Dịch vụ chuyển khoản riêng ảo.

Giải thích ý nghĩa của VPWS

VPWS có nghĩa “Virtual Private Wire Service”, dịch sang tiếng Việt là “Dịch vụ chuyển khoản riêng ảo”.