VROTS là gì? Nghĩa của từ vrots

VROTS là gì?

VROTS“Victorian Rare Or Threatened Species” trong tiếng Anh.

VROTS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VROTS“Victorian Rare Or Threatened Species”.

Victorian Rare Or Threatened Species: Các loài quý hiếm hoặc bị đe dọa thời Victoria.

Giải thích ý nghĩa của VROTS

VROTS có nghĩa “Victorian Rare Or Threatened Species”, dịch sang tiếng Việt là “Các loài quý hiếm hoặc bị đe dọa thời Victoria”.