VSAT là gì? Nghĩa của từ vsat

VSAT là gì?

VSAT“Very Small Aperture Terminal” trong tiếng Anh.

VSAT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VSAT“Very Small Aperture Terminal”.

Very Small Aperture Terminal: Thiết bị đầu cuối khẩu độ rất nhỏ.

Giải thích ý nghĩa của VSAT

VSAT có nghĩa “Very Small Aperture Terminal”, dịch sang tiếng Việt là “Thiết bị đầu cuối khẩu độ rất nhỏ”.