VTEC là gì? Nghĩa của từ vtec

VTEC là gì?

VTEC“Variable valve Timing and Electronic lift Control” trong tiếng Anh.

VTEC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VTEC“Variable valve Timing and Electronic lift Control”.

Variable valve Timing and Electronic lift Control: Van biến thiên thời gian và điều khiển thang máy điện tử.

Giải thích ý nghĩa của VTEC

VTEC có nghĩa “Variable valve Timing and Electronic lift Control”, dịch sang tiếng Việt là “Van biến thiên thời gian và điều khiển thang máy điện tử”.