VUV là gì? Nghĩa của từ vuv

VUV là gì?

VUV“Vanuatu vatu” trong tiếng Anh.

VUV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VUV“Vanuatu vatu”.

Vanuatu vatu: Vanuatu vatu.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của VUV

VUV có nghĩa “Vanuatu vatu”, dịch sang tiếng Việt là “Vanuatu vatu”.