VVC là gì? Nghĩa của từ vvc

VVC là gì?

VVC“Versatile Video Coding” trong tiếng Anh.

VVC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VVC“Versatile Video Coding”.

Versatile Video Coding: Mã hóa video đa năng.

Một số kiểu VVC viết tắt khác:

Vacuum Vapor Compression: Nén hơi chân không.

Vulvovaginal candidiasis: Nhiễm nấm Candida âm đạo.

Vertex Venture Capital: Đầu tư mạo hiểm Vertex.

Vaesrader Voetbal Club.

Giải thích ý nghĩa của VVC

VVC có nghĩa “Versatile Video Coding”, dịch sang tiếng Việt là “Mã hóa video đa năng”.