W/E là gì? Nghĩa của từ w/e

W/E là gì?

W/E“Whatever” trong tiếng Anh.

W/E là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng W/E“Whatever”.

Whatever: Sao cũng được.
Dù thế nào, bất cứ thứ gì, bất cứ điều gì.

Một số kiểu W/E viết tắt khác:

Week Ending: Kết thúc tuần.

Weekend: Cuối tuần.

Well Endowed: Trời phú.
Thiên phú (hay trời phú) dùng nói đến sự may mắn của một người, ví dụ "nhan sắc trời phú". Ngoài ra, trong lĩnh vực quảng cáo thì có thể dịch nó theo nghĩa "được ưu đãi tốt".

Whenever: Bất cứ khi nào.

What Else: Cái gì khác.

Giải thích ý nghĩa của W/E

W/E có nghĩa “Whatever”, dịch sang tiếng Việt là “Sao cũng được”.

Từ w/e là từ lóng được viết rút gọn lại và sử dụng rất nhiều trong ngôn ngữ nhắn tin. Nó sẽ mang nghĩa khác nhau tùy vào từng hoàn cảnh, ta có thể dễ dàng bất gặp trên mạng internet.