W là gì? Nghĩa của từ w

W là gì?

W“West” trong tiếng Anh.

W là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng W“West”.

West: Hướng Tây.

Một số kiểu W viết tắt khác:

Wednesday: Thứ tư.

Watt: Watt.

Tungsten: Vonfram.
từ Wolfram của Đức.

Giải thích ý nghĩa của W

W có nghĩa “West”, dịch sang tiếng Việt là “Hướng Tây”.