WA là gì? Nghĩa của từ wa

WA là gì?

WA“Namibia” trong tiếng Anh.

WA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng WA“Namibia”.

Namibia: Namibia.
mã quốc gia FIPS 10-4, từ Tây Phi.

Một số kiểu WA viết tắt khác:

Washington state: Tiểu bang Washington.
ký hiệu bưu chính.

Western Australia: Tây Úc.
ký hiệu bưu chính.

World Archery: Bắn cung thế giới.
Liên đoàn.

World Athletics: Điền kinh thế giới.

Walloon language: Ngôn ngữ Walloon.
mã ISO 639-1: wa.

Giải thích ý nghĩa của WA

WA có nghĩa “Namibia”, dịch sang tiếng Việt là “Namibia”.