WAAC là gì? Nghĩa của từ waac

WAAC là gì?

WAAC“Women's Army Auxiliary Corps” trong tiếng Anh.

WAAC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng WAAC“Women's Army Auxiliary Corps”.

Women's Army Auxiliary Corps: Quân đoàn phụ trợ của quân đội nữ.
Anh, Thế chiến thứ nhất, Vương quốc Anh.

Giải thích ý nghĩa của WAAC

WAAC có nghĩa “Women's Army Auxiliary Corps”, dịch sang tiếng Việt là “Quân đoàn phụ trợ của quân đội nữ”.