WAAF là gì? Nghĩa của từ waaf

WAAF là gì?

WAAF“Women's Auxiliary Air Force” trong tiếng Anh.

WAAF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng WAAF“Women's Auxiliary Air Force”.

Women's Auxiliary Air Force: Lực lượng không quân phụ trợ cho nữ.
Thế chiến II, Vương quốc Anh.

Giải thích ý nghĩa của WAAF

WAAF có nghĩa “Women's Auxiliary Air Force”, dịch sang tiếng Việt là “Lực lượng không quân phụ trợ cho nữ”.