WAC là gì? Nghĩa của từ wac

WAC là gì?

WAC“Western Athletic Conference” trong tiếng Anh.

WAC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng WAC“Western Athletic Conference”.

Western Athletic Conference: Hội nghị điền kinh miền Tây.

Một số kiểu WAC viết tắt khác:

Women's Auxiliary Corps: Quân đoàn phụ trợ nữ.
Thế chiến II Canada.

Women's Army Corps: Quân đoàn nữ.
Hoa Kỳ trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Giải thích ý nghĩa của WAC

WAC có nghĩa “Western Athletic Conference”, dịch sang tiếng Việt là “Hội nghị điền kinh miền Tây”.