WAH là gì? Nghĩa của từ wah

WAH là gì?

WAH“Whatever Australia Has” trong tiếng Anh.

WAH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng WAH“Whatever Australia Has”.

Whatever Australia Has: Bất cứ điều gì Úc có.

Một số kiểu WAH viết tắt khác:

Wah railway station: Ga xe lửa Wah.

Western Arctic Caribou Herd: Đàn Caribou Tây Bắc Cực.

Working at Height: Làm việc ở độ cao.
WaH.

Giải thích ý nghĩa của WAH

WAH có nghĩa “Whatever Australia Has”, dịch sang tiếng Việt là “Bất cứ điều gì Úc có”.