WAS là gì? Nghĩa của từ was

WAS là gì?

WAS“WebSphere Application Server” trong tiếng Anh.

WAS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng WAS“WebSphere Application Server”.

WebSphere Application Server: Máy chủ ứng dụng WebSphere.

Giải thích ý nghĩa của WAS

WAS có nghĩa “WebSphere Application Server”, dịch sang tiếng Việt là “Máy chủ ứng dụng WebSphere”.