WASS là gì? Nghĩa của từ wass

WASS là gì?

WASS“Westminster Aviation Security Services” trong tiếng Anh.

WASS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng WASS“Westminster Aviation Security Services”.

Westminster Aviation Security Services: Dịch vụ An ninh Hàng không Westminster.

Một số kiểu WASS viết tắt khác:

West Africa Senior High School: Trường Trung học Phổ thông Tây Phi.

Giải thích ý nghĩa của WASS

WASS có nghĩa “Westminster Aviation Security Services”, dịch sang tiếng Việt là “Dịch vụ An ninh Hàng không Westminster”.