WCCP là gì? Nghĩa của từ wccp

WCCP là gì?

WCCP“Web Cache Communication Protocol” trong tiếng Anh.

WCCP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng WCCP“Web Cache Communication Protocol”.

Web Cache Communication Protocol: Giao thức giao tiếp trong bộ nhớ đệm web.

Một số kiểu WCCP viết tắt khác:

Warfighting Center Concept Publication: Ấn phẩm khái niệm trung tâm chiến đấu.

White Cliffs Countryside Project: Dự án vùng nông thôn Vách đá trắng.

Giải thích ý nghĩa của WCCP

WCCP có nghĩa “Web Cache Communication Protocol”, dịch sang tiếng Việt là “Giao thức giao tiếp trong bộ nhớ đệm web”.