WCH là gì? Nghĩa của từ wch

WCH là gì?

WCH“World Cup of Hockey” trong tiếng Anh.

WCH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng WCH“World Cup of Hockey”.

World Cup of Hockey: Cup thế giới khúc côn cầu.

Một số kiểu WCH viết tắt khác:

We Care for Humanity: Chúng tôi quan tâm đến nhân loại.
Tên tổ chức phi lợi nhuận.

Women's and Children's Hospital: Bệnh viện phụ nữ và trẻ em.
Tọa lạc tại Bắc Adelaide, Úc.

Giải thích ý nghĩa của WCH

WCH có nghĩa “World Cup of Hockey”, dịch sang tiếng Việt là “Cup thế giới khúc côn cầu”.