WED là gì? Nghĩa của từ wed

WED là gì?

WED“Wednesday” trong tiếng Anh.

WED là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng WED“Wednesday”.

Wednesday: Thứ tư.

Một số kiểu WED viết tắt khác:

World Environment Day: Ngày Môi trường Thế giới.

Western Economic Diversification Canada: Đa dạng hóa kinh tế phương Tây Canada.

Walter Elias Disney.

Willis-Ekbom disease: Bệnh Willis-Ekbom.

Wedding: Lễ cưới.

Giải thích ý nghĩa của WED

WED có nghĩa “Wednesday”, dịch sang tiếng Việt là “Thứ tư”.