WES là gì? Nghĩa của từ wes

WES là gì?

WES“Weapon Effects Simulation” trong tiếng Anh.

WES là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng WES“Weapon Effects Simulation”.

Weapon Effects Simulation: Mô phỏng hiệu ứng vũ khí.

Một số kiểu WES viết tắt khác:

Weapon Entry System: Hệ thống nhập vũ khí.

Westside Express Service: Dịch vụ chuyển phát nhanh Westside.

Women's Engineering Society: Hiệp hội kỹ thuật nữ.

Waterways Experiment Station: Trạm thí nghiệm đường thủy.

World Education Services: Dịch vụ Giáo dục Thế giới.

Wind-Evaporation-SST: Bốc hơi gió-SST.

Giải thích ý nghĩa của WES

WES có nghĩa “Weapon Effects Simulation”, dịch sang tiếng Việt là “Mô phỏng hiệu ứng vũ khí”.