WEW là gì? Nghĩa của từ wew

WEW là gì?

WEW“World Entertainment Wrestling” trong tiếng Anh.

WEW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng WEW“World Entertainment Wrestling”.

World Entertainment Wrestling: Đấu vật giải trí thế giới.

Một số kiểu WEW viết tắt khác:

World Entertainment War: Chiến tranh giải trí thế giới.

Women's Extreme Wrestling: Đấu vật mạo hiểm nữ.

Women's Erotic Wrestling: Đấu vật khiêu dâm nữ.

World Engineering Week: Tuần kỹ thuật thế giới.

Wales, Europe and the World: Wales, Châu Âu và Thế giới.

Women in Economics Workshop: Hội thảo Phụ nữ trong Kinh tế.

Giải thích ý nghĩa của WEW

WEW có nghĩa “World Entertainment Wrestling”, dịch sang tiếng Việt là “Đấu vật giải trí thế giới”.