WHD là gì? Nghĩa của từ whd

WHD là gì?

WHD“Wage and Hour Division” trong tiếng Anh.

WHD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng WHD“Wage and Hour Division”.

Wage and Hour Division: Bộ phận tiền lương và giờ.

Một số kiểu WHD viết tắt khác:

World Hypertension Day: Ngày tăng huyết áp thế giới.

winged Helix Domain: Miền Helix có cánh.

World Humanitarian Day: Ngày nhân đạo thế giới.

Women's Home Defence: Phòng thủ trên sân nhà của nữ.

World Hydrography Day: Ngày Thủy văn Thế giới.

World Hijab Day: Ngày khăn trùm đầu thế giới.

Giải thích ý nghĩa của WHD

WHD có nghĩa “Wage and Hour Division”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ phận tiền lương và giờ”.