WIGS là gì? Nghĩa của từ wigs

WIGS là gì?

WIGS“Women in German Studies” trong tiếng Anh.

WIGS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng WIGS“Women in German Studies”.

Women in German Studies: Phụ nữ trong nghiên cứu Đức.
Tên của một tổ chức được thành lập vào năm 1988, nhằm kết nối cũng như hỗ trợ và giúp đỡ những người phụ nữ Đức ở Vương quốc Anh và Ireland.

Một số kiểu WIGS viết tắt khác:

Wigs: Tóc giả.
Số nhiều của của từ wig (tóc giả).

Where It Gets: Nơi nó được.
Tên của một kênh trên web gồm một loại các phim tài liệu và phim ngắn về cuộc sống của phụ nữ.

Giải thích ý nghĩa của WIGS

WIGS có nghĩa “Women in German Studies”, dịch sang tiếng Việt là “Phụ nữ trong nghiên cứu Đức”.