WKF là gì? Nghĩa của từ wkf

WKF là gì?

WKF“World Karate Federation” trong tiếng Anh.

WKF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng WKF“World Karate Federation”.

World Karate Federation: Liên đoàn karate thế giới.

Một số kiểu WKF viết tắt khác:

World Kickboxing Federation: Liên đoàn Kickboxing Thế giới.

Wiener Karosserie Fabrik.

Giải thích ý nghĩa của WKF

WKF có nghĩa “World Karate Federation”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn karate thế giới”.