WPM là gì? Nghĩa của từ wpm

WPM là gì?

WPM“Words Per Minute” trong tiếng Anh.

WPM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng WPM“Words Per Minute”.

Words Per Minute: Từ mỗi phút.

Một số kiểu WPM viết tắt khác:

Water Point Mapping: Bản đồ điểm nước.

Wafers Per Month: Wafers mỗi tháng.

World Pantheist Movement: Phong trào Báo chí Thế giới.

Weighted Product Model: Mẫu sản phẩm có trọng số.

Woody Plant Medium: Thực vật thân gỗ Trung bình.

White Phase Modulation: Điều chế pha trắng.

Wallpaper Manufacturers: Các nhà sản xuất giấy dán tường.

World Patent Marketing: Tiếp thị Sáng chế Thế giới.

World Political Map: Bản đồ chính trị thế giới.

World Poetry Movement: Phong trào thơ thế giới.

Giải thích ý nghĩa của WPM

WPM có nghĩa “Words Per Minute”, dịch sang tiếng Việt là “Từ mỗi phút”.