WRU là gì? Nghĩa của từ wru

WRU là gì?

WRU“Where are you?” trong tiếng Anh.

WRU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng WRU“Where are you?”.

Where are you?: Bạn ở đâu?.

Một số kiểu WRU viết tắt khác:

Who are you?: Bạn là ai?.

Western Reserve University: Đại học Western Reserve.

Waikato Rugby Union: Liên đoàn bóng bầu dục Waikato (New Zealand).

Welsh Rugby Union: Liên đoàn bóng bầu dục xứ Wales.

Giải thích ý nghĩa của WRU

WRU có nghĩa “Where are you?”, dịch sang tiếng Việt là “Bạn ở đâu?”.