WTP là gì? Nghĩa của từ wtp

WTP là gì?

WTP“Willingness To Pay” trong tiếng Anh.

WTP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng WTP“Willingness To Pay”.

Willingness To Pay: Sẵn lòng thanh toán.

Một số kiểu WTP viết tắt khác:

Wireless Transaction Protocol: Giao thức giao dịch không dây.

Water Treatment Plant: Nhà máy xử lý nước.

Web Tools Platform: Nền tảng công cụ web.

Winter Training Program: Chương trình đào tạo mùa đông.

Women's Torah Project: Dự án Torah của Phụ nữ.

Wildlife and Transport Programme: Chương trình vận chuyển và động vật hoang dã.

Women’s Technology Park: Khu công nghệ dành cho nữ.

Web Tools Project: Dự án công cụ web.

Women's Technology Program: Chương trình Công nghệ dành cho Phụ nữ.

Giải thích ý nghĩa của WTP

WTP có nghĩa “Willingness To Pay”, dịch sang tiếng Việt là “Sẵn lòng thanh toán”.