WUZ là gì? Nghĩa của từ wuz

WUZ là gì?

WUZ“Western Upwelling Zone” trong tiếng Anh.

WUZ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng WUZ“Western Upwelling Zone”.

Western Upwelling Zone: Khu nâng cao phía Tây.

Giải thích ý nghĩa của WUZ

WUZ có nghĩa “Western Upwelling Zone”, dịch sang tiếng Việt là “Khu nâng cao phía Tây”.