XRP là gì? Nghĩa của từ xrp

XRP là gì?

XRP“Cryptocurrency” trong tiếng Anh.

XRP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng XRP“Cryptocurrency”.

Cryptocurrency: Tiền điện tử.

Giải thích ý nghĩa của XRP

XRP có nghĩa “Cryptocurrency”, dịch sang tiếng Việt là “Tiền điện tử”.