XS là gì? Nghĩa của từ xs

XS là gì?

XS“Extra Small” trong tiếng Anh.

XS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng XS“Extra Small”.

Extra Small: Rất nhỏ.

Một số kiểu XS viết tắt khác:

Xiaolin Showdown: Cuộc thách đấu Xiaolin.

Giải thích ý nghĩa của XS

XS có nghĩa “Extra Small”, dịch sang tiếng Việt là “Rất nhỏ”.