XTMH là gì? Nghĩa của từ xtmh

XTMH là gì?

XTMH“EXtreme Technology Multiprocessor Hyperlanguage” trong tiếng Anh.

XTMH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng XTMH“EXtreme Technology Multiprocessor Hyperlanguage”.

EXtreme Technology Multiprocessor Hyperlanguage: Công nghệ EXtreme Siêu ngôn ngữ đa xử lý.

Giải thích ý nghĩa của XTMH

XTMH có nghĩa “EXtreme Technology Multiprocessor Hyperlanguage”, dịch sang tiếng Việt là “Công nghệ EXtreme Siêu ngôn ngữ đa xử lý”.