XWB là gì? Nghĩa của từ xwb

XWB là gì?

XWB“Extra Wide Body” trong tiếng Anh.

XWB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng XWB“Extra Wide Body”.

Extra Wide Body: Thân máy cực rộng.

Giải thích ý nghĩa của XWB

XWB có nghĩa “Extra Wide Body”, dịch sang tiếng Việt là “Thân máy cực rộng”.