XWF là gì? Nghĩa của từ xwf

XWF là gì?

XWF“Xcitement Wrestling Federation” trong tiếng Anh.

XWF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng XWF“Xcitement Wrestling Federation”.

Xcitement Wrestling Federation: Liên đoàn đấu vật Xcitement.

Giải thích ý nghĩa của XWF

XWF có nghĩa “Xcitement Wrestling Federation”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn đấu vật Xcitement”.