XWM là gì? Nghĩa của từ xwm

XWM là gì?

XWM“X window manager” trong tiếng Anh.

XWM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng XWM“X window manager”.

X window manager: Trình quản lý cửa sổ X.

Giải thích ý nghĩa của XWM

XWM có nghĩa “X window manager”, dịch sang tiếng Việt là “Trình quản lý cửa sổ X”.