XYA là gì? Nghĩa của từ xya

XYA là gì?

XYA“Yandina Airport” trong tiếng Anh.

XYA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng XYA“Yandina Airport”.

Yandina Airport: Sân bay Yandina.
mã IATA.

Giải thích ý nghĩa của XYA

XYA có nghĩa “Yandina Airport”, dịch sang tiếng Việt là “Sân bay Yandina”.