XZA là gì? Nghĩa của từ xza

XZA là gì?

XZA“Zabré Airport” trong tiếng Anh.

XZA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng XZA“Zabré Airport”.

Zabré Airport: Sân bay Zabré.
mã IATA.

Giải thích ý nghĩa của XZA

XZA có nghĩa “Zabré Airport”, dịch sang tiếng Việt là “Sân bay Zabré”.