XZN là gì? Nghĩa của từ xzn

XZN là gì?

XZN“Triple square screw driver” trong tiếng Anh.

XZN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng XZN“Triple square screw driver”.

Triple square screw driver: Trình điều khiển vít vuông ba.

Giải thích ý nghĩa của XZN

XZN có nghĩa “Triple square screw driver”, dịch sang tiếng Việt là “Trình điều khiển vít vuông ba”.