YELP là gì? Nghĩa của từ yelp

YELP là gì?

YELP“Young & Emerging Leaders Project” trong tiếng Anh.

YELP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng YELP“Young & Emerging Leaders Project”.

Young & Emerging Leaders Project: Dự án lãnh đạo trẻ & mới nổi.

Giải thích ý nghĩa của YELP

YELP có nghĩa “Young & Emerging Leaders Project”, dịch sang tiếng Việt là “Dự án lãnh đạo trẻ & mới nổi”.