YEP là gì? Nghĩa của từ yep

YEP là gì?

YEP“Yes” trong tiếng Anh.

YEP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng YEP“Yes”.

Yes: Vâng, dạ, ạ.

Một số kiểu YEP viết tắt khác:

Year End Party: Tiệc tất niên.

Young Engineers' Panel: Ban kỹ sư trẻ.

Youth Employment Programme: Chương trình việc làm thanh niên.

Youth Empowerment Project: Dự án Trao quyền cho Thanh niên.

Youth for the Environment and People: Tuổi trẻ vì Môi trường và Con người.

Giải thích ý nghĩa của YEP

YEP có nghĩa “Yes”, dịch sang tiếng Việt là “Vâng, dạ, ạ”.