YIS là gì? Nghĩa của từ yis

YIS là gì?

YIS“Yokohama International School” trong tiếng Anh.

YIS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng YIS“Yokohama International School”.

Yokohama International School: Trường quốc tế Yokohama.
Tên một trường học quốc tế của Nhật Bản, tọa lạc tại Yokohama.

Một số kiểu YIS viết tắt khác:

Young Investors Society: Hiệp hội các nhà đầu tư trẻ.

Yangon International School: Trường quốc tế Yangon.

Yes: Vâng.

Yours In Service: Của bạn trong dịch vụ.

Yishun MRT station: Ga tàu điện ngầm Yishun.
Trong đó, YIS được dùng làm mã nhà ga.

Yis language: Ngôn ngữ Yis.
Thứ tiếng dùng tại Papua New Guinea.

Giải thích ý nghĩa của YIS

YIS có nghĩa “Yokohama International School”, dịch sang tiếng Việt là “Trường quốc tế Yokohama”.