YMJ là gì? Nghĩa của từ ymj

YMJ là gì?

YMJ“Yahoo! Music Jukebox” trong tiếng Anh.

YMJ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng YMJ“Yahoo! Music Jukebox”.

Yahoo! Music Jukebox: Yahoo! Máy hát tự động âm nhạc.

Giải thích ý nghĩa của YMJ

YMJ có nghĩa “Yahoo! Music Jukebox”, dịch sang tiếng Việt là “Yahoo! Máy hát tự động âm nhạc”.