YPO là gì? Nghĩa của từ ypo

YPO là gì?

YPO“Young Presidents' Organization” trong tiếng Anh.

YPO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng YPO“Young Presidents' Organization”.

Young Presidents' Organization: Tổ chức Tổng thống trẻ.

Giải thích ý nghĩa của YPO

YPO có nghĩa “Young Presidents' Organization”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức Tổng thống trẻ”.