YTM là gì? Nghĩa của từ ytm

YTM là gì?

YTM“Yield to Maturity” trong tiếng Anh.

YTM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng YTM“Yield to Maturity”.

Yield to Maturity: Mang đến sự trưởng thành.

Giải thích ý nghĩa của YTM

YTM có nghĩa “Yield to Maturity”, dịch sang tiếng Việt là “Mang đến sự trưởng thành”.