ZA là gì? Nghĩa của từ za

ZA là gì?

ZA“Zettaampere” trong tiếng Anh.

ZA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ZA“Zettaampere”.

Zettaampere: Zettaampere.

Một số kiểu ZA viết tắt khác:

South Africa: Nam Phi.
mã ISO 3166.

Zambia: Zambia.
mã quốc gia FIPS 10-4.

Zeptoampere: Zeptoampere.
zA.

Zhuang languages: Ngôn ngữ Choang.
mã ISO 639-1: za.

Giải thích ý nghĩa của ZA

ZA có nghĩa “Zettaampere”, dịch sang tiếng Việt là “Zettaampere”.