ZAF là gì? Nghĩa của từ zaf

ZAF là gì?

ZAF“South Africa” trong tiếng Anh.

ZAF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ZAF“South Africa”.

South Africa: Nam Phi.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của ZAF

ZAF có nghĩa “South Africa”, dịch sang tiếng Việt là “Nam Phi”.